Politica de confidențialitate

Definirea termenilor

Consimțământ – reprezintă exprimarea fără echivoc a voinței persoanei vizate, în mod voluntar, sub forma unei declarații în scris sau a selectării unei rubrici speciale în cazul formularelor online, prin care aceasta indică faptul că este de acord cu prelucrarea propriilor date cu caracter personal. Date personale sau date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică este considerată a fi identificabilă atunci când poate fi identificată, direct sau indirect, prin asocierea cu cel puțin unul dintre următoarele informații: nume, email, telefon, cod numeric personal, serie de buletin, data nașterii, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai multe caracteristici speciale etc. Operator date – este entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, instituția sau organismul care, singur sau împreună cu alții, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Persoană vizată – este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator. Prelucrare date – se referă la orice proces sau serie de operațiuni efectuate cu sau fără ajutorul procedeelor automatizate, legate de datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, distribuirea sau altă formă de punere la dispoziție, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. Terț – este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, instituție sau o altă entitate, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator sau a persoanelor care se află în responsabilitatea nemijlocită a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Cine suntem

Rechoralex.SRL – Colectare Deșeuri Hunedoara – Reciclare Deva

Ce informații colectăm și de ce le colectăm

Prin intermediul acestui website, colectăm mai multe tipuri de informații și date, prin trei modalități distincte: direct de la utilizator, din rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-ul nostru și prin intermediul cookie-urilor.

Informațiile furnizate direct de utilizator:

Informații din raportul de trafic al server-ului:

Informații provenite prin intermediul cookie-urilor:

Pentru ce anume folosim informațiile colectate

Cu cine partajăm datele tale

Te asigurăm că nu vindem datele tale personale unor terțe părți.

Cât timp îți păstrăm datele

În cazul în care datele personale trebuie să fie salvate și procesate pentru a putea îndeplini diverse relații contractuale, datele vor fi păstrate doar pentru perioada de timp necesară pentru a efectua serviciul în legătură cu datele care au fost colectate sau, după caz, atât cât au fost prevăzute în contract.

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Indiferent de situație, vom trata aceste date confidențial și le vom utiliza numai conform legislației privind protecția datelor, precum și în scopul pentru care au fost solicitate.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest site web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Ai dreptul să ne ceri să nu-ţi procesăm deloc datele personale. Te vom informa de ce trebuie să colectăm aceste date sau dacă suntem nevoiţi să dezvăluim datele tale unor terţe părţi (vezi mai sus în ce situaţii). Poţi să-ţi exerciți dreptul de a ne cere să nu îţi procesăm datele prin marcarea unor căsuţe în formularele folosite pentru colectarea acestor date sau poţi oricând să ne ceri lucrul acesta.

Schimbări privind politica de confidențialitate

Orice schimbare survenită în politica noastră de confidențialitate va fi publicată pe această pagină sau, unde este cazul, notificată prin email. Te rugăm să verifici frecvent această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele schimbări.